Pozovite nas! 011 3440021|info@pulena.net

KRAFT ECO DUR AQUA

839,00 RSD

4 na zalihama

Ekološka vodorazrediva podloga sa nanotehnologijom.

Opis

Ekološka akrilna podloga sa nanotehnologijom, za  unutrašnju i spoljašnju upotrebu. U poredjenju sa drugim vodenim podlogama, pruža veću otpornost, bolje prijanjanje i veću sposobnost prodiranja u porozne površine kao što su gips, glet, lepak, malter, medijapan. Onemogućava kreču iz podloge da dodje u dodir sa završnim premazom. Idealna je za pripremu dečijih soba, obdaništa, škola i bolnica.

Proizvod sa niskim sadržajem isparljivih organskih materija (IOM).

 

Dodatne informacije

Težina -
Zapremina

Tehničke informacije

Eco DUR Aqua

DIY

Ekološka vodorazrediva podloga sa nanotehnologijom.

100% akrilna za spoljašnju i unutrašnju upotrebu.

Skoro bez mirisa, neškodljiva za korisnika i životnu sredinu.

Sadrži akrilne smole nanotehnologije za visoku sposobnost prodiranja u podlogu.

Odlična za pokrivanje starih premaza lošeg kvaliteta.

Snažno prijanjanje i velika pokrivna moć.

Onemogućava kreču iz podloge da dodje u dodir sa završnim premazom.

Redukuje upijanje površine i povećava pokrivnu moć završnog premaza.

Odobren od strane European Eco-Label Organization.

Ekološka akrilna podloga sa nanotehnologijom, za  unutrašnju i spoljašnju upotrebu. U poredjenju sa drugim vodenim podlogama, pruža veću otpornost, bolje prijanjanje i veću sposobnost prodiranja u porozne površine kao što su gips, glet, lepak, malter, medijapan. Onemogućava kreču iz podloge da dodje u dodir sa završnim premazom. Idealna je za pripremu dečijih soba, obdaništa, škola i bolnica.

Proizvod sa niskim sadržajem isparljivih organskih materija (IOM)

Neškodljiv za korisnika i okolinu.

Lak za rad

Odlična pokrivna moć

Ravnomerno razlivanje

Efikasna zaštita

 

Priprema podloge i nanošenje

Kako bi se postigla dobra adhezija, površina mora biti suva, čista, i bez prašine, masnoća, soli, rđe, trule/popucale boje ili njenih ostataka i slično.

 

 • Površine sa budji, plavo-zelenim mrljama: očistiti od budji, naneti 1 sloj KRAFT MOLD BLOCKER-a, obrisati, naneti 1 sloj ECO DUR AQUA.
 • Nove površine: 1 sloj ECO DUR AQUA.
 • Male pukotine: KRAFT REPAIR, šmirglanje, čišćenje, 1sloj ECO DUR AQUA.
 • Velike pukotine: KRAFT PUTTY, šmirglanje, KRAFT REPAIR, šmirglanje, 1 sloj ECO DUR AQUA.
 • Novi beton, gips: može se nanositi nakon najmanje 30 dana

Uputstvo za nanošenje boje

 • Alat: četka, valjak (kratkodlaki), pištolj / raspršivač
 • Raspršivač: u zavisnosti od brizgaljke i tipa pištolja.
 • Razređivanje:
  • 50-80% vodom u zavisnosti od poroznosti površine na koju se nanosi
  • razblažiti tako da razredjena podloga ne stvara film na površini na kojoj se nanosi
 • Za vrlo porozne površine, preporučuje se nanošenje i drugog sloja podloge
 • Površinsko sušenje: 1-3 sata na na 25°C i 50% vlažnosti (vreme sušenja se produžava kod nižih temperatura i veće vlažnosti).
 • Završni premaz: minimum posle 4-6 sati.
 • Promešati dobro pre i u toku upotrebe.
 • Ne nanositi na temperaturama ispod 10°C i preko 35°C kao i kada je vlažnost iznad 65%.
 • Čišćenje alata: odmah nakon upotrebe, ukloniti ostatke boje i oprati toplom vodom i sapunom ili deterdžentom.

Pakovanje

Dostupno u pakovanju od 1L, 4L, 18L

 

Uputstvo za bezbednu upotrebu

Čuvati dobro zatvoreno i van domašaja dece. Ne ispuštati u kanalizaciju ili druge izvore vode. Tokom nanošenja nositi zaštitno odelo i obezbediti ventilaciju prostora. Odlaganje ambalažnog otpada vršiti u skladu sa važećim zakonima. Za više informacija pogledati bezbedonosna uputstva o proizvodu.

O razlozima zbog kojih je ovaj proizvod obeležen ECO-oznakom više informacija možete pronaći na www.ecolabel.eu

Skladištenje

 • Čuvati na temperaturi od 5°C do 35°C, relativnoj vlažnosti vazduha ispod 65%.
 • Ambalaža mora biti hermetički zatvorena.
 • Ako je ambalaža dobro zatvorena posle upotrebe, proizvod se može i naknadno koristiti.

 

Podloga
Granična vrednost faze: 15g/L

Maksimalan sadržaj IOM u boji pripremljenoj za korišćenje : 7,108g/L

 

Tehničke karakteristike:

Specifična težina (Kg/L)

{ISO 2811}

1,02 (±0,02)

 

Čvrsta materija (%) 21
Viskoznost(KU) 50-60 {ASTM D-562}
pH 8,8-9,5
Pokrivna moć (m²/L) 15-20*
Rok upotrebe: Najmanje 1 godina, od datuma proizvodnje
* U zavisnosti od stanja površine, uslova bojenja i načina primene

 

Deklaracija

Naziv: KRAFT ECO DUR AQUA

Proizvođač: DRUCKFARBEN HELLAS GRČKA

Distributer: DF d.o.o. Beograd

Zemlja porekla: Grčka

Go to Top